Wednesday 30.11.2022
CLASS
END
TIME
9:45 - 11:00
1
CLASS
Jazz/Stretching Kids
EN Đến với lớp này các bạn nhỏ sẽ vừa được học ép dẻo, ballet và Jazz technique.
CLASS
END
TIME
18:00 - 19:15
2
CLASS
Open Style Basic - Level 1
Lớp dành cho các bạn vừa bắt đầu
CLASS
HAPPENING
TIME
19:30 - 20:45
3
CLASS
Open Style Basic - Level 2
EN - short description
CLASS
HAPPENING
TIME
19:30 - 20:45
4
CLASS
Kpop Choreography
The class that the teacher will choreograph on K-pop music