Monday 23.05.2022
CLASS
TIME
18:00 - 19:15
1
CLASS
Open Style Basic - Level 1
Lớp dành cho các bạn vừa bắt đầu
CLASS
TIME
19:30 - 20:45
2
CLASS
Kpop Choreography
The class that the teacher will choreograph on K-pop music
CLASS
TIME
19:30 - 20:45
3
CLASS
Open Style Basic - Level 2
EN - short description
CLASS
TIME
19:30 - 20:45
4
CLASS
Tiktok Trend
EN - Bắt trend không hề khó - Vì đã có lớp TikTok Trend